יום שלישי, 28 במאי 2019

כמה עולה לגייס חרדי?

 

על השאלה הזאת לא אענה פה מכיוון שהתשובה מורכבת ופחות חשובה מהשאלה ולצורך המשך הדיון מספיק שהסכום הישיר גדול מאפס. השמטת הנושא מהדיון הציבורי איננה מקרית, אם יש עלות אזי מכסה בחוק פירושה עלות תקציבית קבועה בבסיס התקציב שקשה מאוד לשנותה ולכן מקטינה את הגמישות התקציבית של המדינה. קשה להפריז בריבוי המאמצים של האוצר להימנע מהתחייבויות כאלו ובעוצמת השימוש שהוא עושה בחוק ההסדרים אם הן נכנסו בטעות מבחינתו. המשמעות ברורה, אפילו יוכנסו מכסות הגיוס לחוק, אזי הן ייעלמו להן בסוף השנה הנוכחית. ליברמן, שתרגיל דומה נעשה לו כשר החוץ, מודע לעובדה הזאת, ולכן ברור לחלוטין שאין שום אמונה מאחורי התעקשותו בעניין.

יום שישי, 17 במאי 2019

סיקור צל אופוזיציה – שבוע ראשון: דממה

אני מסכים עם הנשיא ואהיה בוטה ממנו - התנהגותה של האופוזיציה בעשור האחרון היא הסכנה הגדולה לדמוקרטיה. החלטתה הנחושה להחליש את הרשות המחוקקת היא המקור האמתי למאבק בין הרשויות האחרות

לפיד - בריצה לשנות השמונים

אני משתדל שלא לשפוט ממשלה חדשה במהירות, רוב התהליכים הם איטיים וניתן לראות את התוצאות לאחר חודשים או שנים. יאיר לפיד, למרבה הצער, מוכיח כי א...