יום חמישי, 21 בנובמבר 2019

פסילת חוקים על ידי בית המשפט

אני לא מסכים עם הטענה שאין לבית המשפט סמכות לדון בחקיקת חוקים, ברגע שיש חוק יסוד שקובע שחוק רגיל לא יכול להפר אותו, אז יש מקום להתערבות בית המשפט. עם זאת ככל שהסמכות שניתנת בעלת השפעה שלילית רבה יותר, על בית המשפט להפעיל אותה פחות. בית המשפט העליון פשוט הגזים וגרוע מכך, אין עונש על הצפה. הסיפור צריך להיות צפוי - אם העתירה נדחית מחוסר ביסוס חוקי, העלות צריכה לחול על העותר ואם צריך, באופן אישי. חוסר הענישה מעודד את שחיקת הדמוקרטיה. כמעט לציין שהטרנד החדש של התעלמות מחוקי יסוד איננו נכלל בהנ"ל, לבית המשפט אין סמכות לדון בהם. ובחקיקת חוקה נתנחם.

חלק לא מבוטל מהעתירות נדחו מכיוון שלא הייתה סיבה להגשתן ועדיין הצליחו להשיג את מטרתן - ביטולה בפועל של החלטת הכנסת. ברור שיש מקרי גבול, אבל לא ייתכן שאף פעם אין הצדקה להענשה של העותרים.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה

הוויכוח על ועדות הכנסת

למה אני חושב (למרבה הצער) שהאופוזיציה צודקת בהתעקשותה בנושא ועדות הכנסת: הממשלה החדשה נדרשה להגיב לבג"צ בנושא פונדקאות הלהט"ב לאחר...